Perg. Cairo SB Kopt. , Journal d`entree no.48087   (More information about the Object)
Publication No. Munier 1923, no.5
Modern Title Miracles of Saints Cosmas and Damian
Summary A fragment of the text of the Miracles of Saints Cosmas and Damian. The extant text recounts the second, third, sixth and seventh miracles.
   

Edition

R
1Fol.I2Unfortunately it is not clear based upon the edition of Munier 1923, how many lines there are and how they are arranged.
13pagination ⲗ︦ⲅ︦ ⲉϩⲟⲩ̄ⲛ ⲉⲩϩⲓⲏ︦ ⲉⲥⲟ︦ ⲛ︦ϫⲁⲓⲉ ⲁϥⲛⲟϫ︦ⲥ︦ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲛ︦ⲧⲉⲓⲱ︦· ⲉϥⲟⲩⲱϣ︦ ⲉⲉⲛⲕⲟⲧ︦ⲕ ⲛⲙⲙⲁⲥ·  ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙ︦ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲕⲱ︦ⲥⲙⲁ· ⲙⲛ︦ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲉⲕⲉⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲣⲟⲓ· ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲣⲱⲙⲉ ⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ︦ . ϫⲉ ⲙⲛⲧⲁⲁⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁⲧⲉⲧⲛ︦ⲙⲛ︦ⲧⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲣⲟⲓ. ⲛ︦ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲟⲩⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ︦ⲡⲉϥⲃⲏ︦ⲃ . ⲁϥϥⲟ︦ϭϥ ⲉϫⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲡⲉϩ ϩⲏ︦ⲧϥ ϩⲛ︦ⲧⲉϥⲙⲏⲧⲉ. ⲡⲉⲓⲱ︦ ⲇⲉ ⲙⲛ︦ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲡⲉⲡⲙⲟⲩⲓϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ︦ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲙⲟⲩⲓⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲃⲏⲃ . ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥⲁⲗⲉ ⲉⲡⲉⲓⲱ ⲛⲧⲁⲡⲣⲱⲙⲉⲙⲟⲩ ⲁϥⲕⲁⲁⲥ . ⲁⲥⲉⲓ ϩⲟⲩⲛ︦ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ︦ⲡⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ︦ . ϫⲉ ⲁⲥⲕⲱ ⲛ︦ϩⲏⲧⲥ︦ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ︦ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ . ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ︦ⲡⲉⲛ︦ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ︦ⲙⲟⲥ ϩⲛ︦ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ︦ ⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ . ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ︦ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲛ︦ⲡⲉⲓⲱ︦ . ⲙ︦ⲡⲉⲩⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ︦ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ︦ⲙⲟⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ . ⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲟⲩⲓ ⲉϥⲉⲛⲕⲟⲧⲕ︦ . ⲉϥⲣ︦ⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ︦ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϥⲕⲁ ⲛⲉⲑⲩⲣⲓⲟⲛ . ⲟⲩⲇⲉ ϩⲁⲗⲁ︦ⲁⲧⲉ . ⲉϫⲱϩ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ . ⲛ︦ⲧⲉⲣⲉⲡⲙⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲃⲏⲃ . ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣⲱⲙⲉϥⲓ ⲙ︦ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲩⲕⲱⲱⲥ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ .

1 Fol.I
2 Unfortunately it is not clear based upon the edition of Munier 1923, how many lines there are and how they are arranged.
3 pagination ⲗ︦ⲅ︦
V
1Fol.I
12pagination ⲗ︦ⲇ︦ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲡⲁⲓ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ . ⲧⲁⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛ︦ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ︦ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ . ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙ︦ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ . ⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲕⲱⲥⲙⲁ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏ︦ⲩ . ϩⲛ︦ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲁⲙⲏⲛ . ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲛ︦ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲥϣⲱⲛⲉ ϩⲙ︦ⲡϣⲱⲛⲉ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲛ︦ⲛⲥⲁⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲭⲁⲗⲭⲓⲱⲙⲁ . ⲉϥⲥⲁϩⲟⲩⲛ ⲙ︦ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ . ⲁⲥϫⲱ ⲙ︦ⲡⲉⲧⲛⲧⲁⲁⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲥⲁⲉⲓⲛ . ⲁⲩⲱ ⲙ︦ⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲁⲗϭⲟⲥ . ⲁⲥⲥⲱⲧⲙ︦ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛ︦ϭⲟⲙ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁ︦ⲁⲃ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ︦ⲣⲟⲩϩⲉ ⲁⲥⲃⲱ︦ⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ︦ⲡⲉⲗⲁⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲁⲥⲉⲛⲕⲟⲧⲕ ϣⲁϩⲧⲟⲟⲩⲉ . ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛ︦ⲧⲉⲩϣⲏ︦ ⲉⲧⲙ︦ⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁ︦ⲃⲟⲩⲱⲛϩ︦ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲛ︦ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙ︦ⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲧⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲉϣⲱⲡ ⲛⲟⲩⲗⲓⲧⲣⲁ︦ ⲛⲁⲁ︦ϥ ⲛ︦ⲣⲓⲣ ⲡⲓⲥⲉ ⲙ︦ⲙⲟϥ ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ︦ . ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ︦ⲡⲟⲩϣⲓⲛⲉ . ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϩⲙ︦ⲡⲉⲥϩⲏⲧ . ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉ

1 Fol.I
2 pagination ⲗ︦ⲇ︦
R
1Fol.II ⲡⲉⲛⲧⲁϥϥⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲩⲃ ⲁϥϭⲱ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ︦ⲡⲉϥⲉⲓ ⲉⲑⲏ︦ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ . ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲅⲱⲣⲕ ⲛⲁⲓ . ⲛ︦ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲧⲁϥⲕⲱ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ϩⲓϫⲉⲛ︦ⲧⲁⲡⲉ ⲛ︦ⲧⲉⲟⲩⲁⲁⲃ . ⲁⲛⲉϥϭⲓϫⲗⲱϫ︦ⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ . ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ︦ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲟⲡⲥ︦ ⲉϫⲱⲓ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃⲗⲟ︦ ⲉⲩⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ︦ⲙⲟⲓ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϥⲓ ⲛⲉⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛ︦ϫⲓⲟ︦ⲩⲉ . ⲁⲩⲱ ⲙ︦ⲡⲉⲡϩⲙϩⲁⲗⲗⲟ ⲉϥⲁϣⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲁ︦ⲁⲃ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ︦ⲧⲁϥⲟⲩⲉϩ ⲛ︦ⲛⲟⲩⲃ ⲛϩⲏⲧϥ︦ . ⲛϥ︦ⲉⲛⲧⲟⲩ ⲛϥ︦ⲧⲁⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁ︦ⲁⲃ . ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥϯ ⲛⲉⲛⲛⲟⲩⲃ ⲙ︦ⲡⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ . ⲁⲛⲉⲧⲟⲩⲁ︦ⲁⲃⲕⲁ︦ⲁϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥⲁϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ . ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ . ϩⲛ︦ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ︦ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ . ⲧⲙⲉϩⲥⲁϣϥⲉ ⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ︦ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ . ⲕⲱⲥⲙⲁ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ . ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲟⲩⲓ ⲛⲁⲅⲣⲓ


1 Fol.II
V
1Fol.II
12pagination ⲅ︦ ⲟⲛ ϩⲛ︦ⲛⲧⲟϣ ⲛ︦ⲧⲁⲑⲉⲣⲙⲁ . ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ . ⲁϥⲣ︦ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲙ︦ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲧⲣⲱⲙⲉ . ⲙⲛⲛⲥⲱ︦ⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲙⲟⲩⲓⲃⲟϭϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲟⲟϩⲉ ⲛ︦ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁ︦ⲁⲃ . ⲁϥϥⲓ ⲛⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏ︦ⲧⲟⲩ . ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲛⲛⲉⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ︦ⲧⲁⲩⲣ︦ⲛⲉⲓϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲩⲏⲑⲉⲓ ⲉⲡⲉⲩⲟⲟϩⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ︦ⲕⲁ ⲡⲉⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲉⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ . ⲛϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉϫⲱ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲓⲥ ⲡⲙⲟⲩⲓ ⲛⲁϥⲉⲓ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲟⲕⲥ︦ ⲉⲣⲱϥ . ⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲙⲟⲩⲓⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ︦ⲛⲉⲧⲟⲩⲁ︦ⲁⲃ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧⲕ︦ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁ︦ⲁⲃ ⲉⲁⲧⲉϥⲫⲩⲥⲓⲥⲣ︦ ⲑⲉ ⲛ︦ⲧⲁⲟⲩϩⲓⲉⲓⲃ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ . ⲉϥⲡⲏⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ︦ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ︦ⲛⲉϥⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲕⲱⲥⲙⲁ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ . ϩⲓⲧⲛ︦ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛⲧⲙⲛ︦ⲧ︦ⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲓ︦ⲥ︦ ⲡⲉⲭ︦ⲥ︦ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲣⲉⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲙⲛ︦ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲡ︦ⲛ︦ⲁ︦ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ︦ⲣⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ︦ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲛⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ

1 Fol.II
2 pagination ⲅ︦

Translation

R
1Fol.I
12page 33 on a desert road, he placed her on a donkey wanting to sleep with her. But the woman cried out saying, "The God of Saint Cosmas and his brother, help me, because my husband gave me to you (pl.), and because there is no one beside your (pl.) holiness! The God of these just men, help me!" And then a large lion came out of its den and cast itself on the man and tore his belly in the middle. However, the lion did not touch the donkey and the woman but went back into its den. The woman mounted the donkey on which the dead man had placed her. She went into the city and nothing bad happened to her at all because she trusted the God of the saints. The woman preached in the whole city what has happened to her, and everyone gave glory to God. Then the brothers of the man recognised the donkey of their brother, and the woman told them everything that had happened between her and him. The men then went into the desert and saw the lion sleeping (there), guarding the body, it did not let animals or birds touch the body. When the lion saw the men, it went back into its den, and they took the body, prepared it and buried it.

1 Fol.I
2 page 33
V
1Fol.I
12page 34 Because this was a work of the saints so that everyone would believe the wonders and miracles that happened through the saints to the glory of God, for ever and ever, amen. The third wonder that happened through the saint Cosmas and his brother. In peace, amen. There was a Jewish woman in that city who had a disease called cancer by the physicians. It was in her body. She spent everything she had on doctors and no one could heal her. She heard about the wonders of the saints. She got up at night and went to the sanctuary (topos) of the saints, no one knowing about it, and she slept (there) until morning. That night the saints appeared to her in a dream saying to her, "When you wake up in the morning, go to the marketplace of the city and buy one pound of pig`s flesh (pork), cut it and eat from it, and you shall be healed from your illness." The woman said in her heart, "Certainly, (...)

1 Fol.I
2 page 34
R
1Fol.II
1He who has taken our gold stayed behind, he did not go forward due to fear. His master said to him, "Come and swear to me. Then he placed his hand on the saints` head and his hands stuck into the coffin of the saints. He cried out saying, "Lord, pray for me that the saints should stop torturing me, for it is I who took the gold secretly." And the servant was still hanging (was stuck?) in the middle of the holy sanctuary (martyrion) until he told his master about the place wherein he had placed the gold. And he took it (the gold) and gave it to the church of the saints so that everyone can see it. And when his master gave the gold to the oikonomos of the church, the saits set him (the servant) free. And the whole crowd, after they saw what had happened, gave glory to the God of the saints. In the peace of God, amen. The seventh wonder that happened through the saints Cosmas and his brother. In the peace of God, amen. Again, there was a large and savage lion

1 Fol.II
V
1Fol.II
12page 3 in the province of Tatherma, which ate the people who were passing the road. It made the roads deserted (man-less). After that the lion went into the fold of the saints and it took one of the sheep. The people of the city told each other, "Can the saints, who have performed such miracles, not help the sheep of their own fold so that this evil beast cannot harm them?" As the crowd was saying these, lo, the lion came with the sheep fixed on him. The whole crowd of the city was looking at it, and the lion went into the sanctuary (martyrion) of the saints and it slept beneath the saints, its nature becoming like that of a lamb. It went into and came out of the church until the day of its death to the glory of God and his holy martyrs, the Saint Cosmas and his brother. Through the grace and man-loving of our Lord and God and our Saviour Jesus Christ, our Lord, all the glory to Him and His Good Father, and the Holy Ghost the life-giver and consubstantial. Now and in all times unto the ages of all the ages, amen.

1 Fol.II
2 page 3
 
 
TEI-XML-File https://p612399.webspaceconfig.de/xml/elephantine_erc_db_316924.tei.xml